achterblijven

achterblijven
{{achterblijven}}{{/term}}
[niet meekomen] stay behindremain (behind)
[achtergelaten worden] be/get left (behind)
[achter anderen blijven, ook figuurlijk; ook bij wedstrijd] lag behind, trail
[het niet halen bij] not be up to
[blijven leven] be left
[niet meedoen] miss out (on)
voorbeelden:
3   〈figuurlijk〉 hij blijft bij zijn klasgenoten achter he is lagging behind his classmates
4   achterblijven bij de verwachtingen fall short of expectations
5   zij bleef achter met drie kinderen she was left with three children
6   toen iedereen trakteerde, wou hij niet achterblijven when everyone else paid a round, he felt he had to follow suit

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Eilen — 1. Auf Eilen folgt Irrthum und Reu . 2. Auss eilen kompt offt Trawrigkeit. – Petri, II, 28. 3. Das am meisten eilet, soll man zuerst thun. – Henisch, 834. 4. Das sehr eilen ist ein Mutter der rewe. – Henisch, 832. 5. Die zu fast (sehr) eylen,… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”